Meritve sevanj

Avtor naslovne slike:  B Tal

Avtor naslovne slike: B Tal

Opazili smo spletno stran, preko katere nekaj univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike zastavlja ugled svoje izobrazbe za svoj poslovni uspeh. "Naša skupina temelji na visoko izobraženem kadru," nedvoumno poudarijo, dodajo pa še, da sledijo "vodilu inženirstva" in da ne podpirajo šarlatanstva. Pa vendar na isti strani storijo prav to. (Če so stran vmes že spremenili, si tukaj lahko ogledate posnetek.) Spletna stran tega podjetja poskrbi, da ne boste spregledali njihove prodajne niše: "več kot polurni klici vsak dan lahko za 40 odstotkov povečajo tveganje za razvoj rakavega obolenja." Za dodaten strašilni učinek je na voljo povezava do raziskave, ki naj bi njihovo izobraženo trditev potrjevala. Da pa bo vaše zaupanje vanje res popolno, pa navržejo še povezavo do Inštituta za neionizirna sevanja.

Raziskava

Odprl sem raziskavo, s katero ta družba podpira trditev, da sevanje mobilcev poveča možnost raka za 40 %. Za začetek sem skočil samo na rezultate in jih prebral. Prebral sem naslednje: raba mobilnih telefonov je znotraj 95 % intervala zaupanja pokazala 20 % manjšo možnost za razvoj rakavega obolenja. Med vsemi nenavadnimi rezultati je najti tudi, da se je pri ljudeh, ki so najbolj uporabljali mobilne telefone (zgornjih 10 %), možnost povečala za 40 %.

Naj poskusim povzeti rezultate: raba mobilnih aparatov vam lahko zmanjša možnosti za raka za 20 %, vendar pa se ne smete po telefonu pogovarjati toliko, kot se pogovarja najbolj klepetavih 10 % ljudi, kajti potem se vam možnost za raka nenadoma poveča za 40 %. Se pravi, ravno prav morate telefonirati. Ugibam: govorimo o času nekje pol ure na dan? Pokličite nekoga. Ampak ne za predolgo. Saj veste, za vsak slučaj. Nikoli ne veš. Verjetno ne želite imeti 20 % povečano možnost za raka samo zato, ker niste verjeli tej študiji in potem niste nič telefonirali. Smešno, ne?

Raziskovalci so zaradi vseh nelogičnih izsledkov sklenili, da je raziskava neverodostojna, napačna in da gre verjetno za napake pri merjenju. Avtorji raziskave sami so to zapisali in skromno dodali, da niso uspeli dokazati, da telefoni povzročajo raka. Merilni podjetniki pri Tekma d. o. o. so si izbrali zgolj eno (neverodostojno) informacijo, ki ustreza njihovemu poslovnemu modelu, širšo sliko pa preprosto izpustili, da vas ne moti pri odločanju.

“Od študijskih let dalje z zanimanjem spremljamo raziskave na področju vpliva EM sevanj na človeka,” so zapisali na svoji strani, zato sklepam, da gnetenje resnice o nevarnostih EM sevanja ni pomota, ampak gre za namerno zavajanje potrošnikov z napačnimi znanstvenimi izsledki z namenom povečanja povpraševanja.

Inštitut za neionizirna sevanja

Stran teh podjetnikov je posejana s povezavami do Inštituta za neionizirna sevanja, na katerega se sklicujejo pri svojih trditvah. Inštitut tudi sam ponuja povzetek te iste raziskave v slovenščini. Preberete si ga lahko tukaj. Med drugim je na strani tega inštituta tudi tale odgovor na pogosto zastavljeno vprašanje:

Ali je upravičen strah, da bi EMS zaradi sistema mobilne telefonije, ki so dosti nižja od mejnih vrednosti, lahko povzročala raka in druge zdravstvene težave?

Na voljo ni znanstvenih ali medicinskih podatkov, ki bi dosledno pokazali na večjo obolevnostjo (npr. rakom) zaradi izpostavljenosti EMS, ki so nižje od priporočil ICNIRP. Konsenz stroke je strnjen v izjavi Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da pregled najpomembnejših razpoložljivih znanstvenih raziskav ne nudi prepričljive podlage za sklep, da bi lahko EMS negativno vplivala na zdravje ljudi ali povzročala ali pospeševala razvoj raka (glej www.who.int/peh-emf). Številne druge mednarodne organizacije so prišle do enakih zaključkov.

Za konec

Če ste navdušeni nad elektromagnetnim sevanjem in vas res zanima, koliko ga je pri vas doma in kje, potem le pokličite te ljudi na pomoč. Gotovo so vešči meritev in merilni rezultati bodo gotovo strokovno podani. Ne počnite pa tega zaradi neosnovanega strahu in vsaj podvomite v skupino, ki vas hoče prestrašiti v dajanje denarja. In ne pozabite: če je nekdo šolan, še ne pomeni, da ima prav. Preverite vire, kliknite na raziskavo, poiščite druge in razmišljajte kritično. Znanstvena metoda namreč ne pozna avtoritete.