Homeopatija

Homeopatija

»Če homeopatija deluje, potem je očitno, da manj kot je uporabimo, boljši učinek dobimo. Zato najboljši učinek homeopatije dobimo tako, da je sploh ne uporabimo.« – Phil Plait 1

Razlogov za kritiko homeopatije nikoli ne zmanjka. Eden izmed razlogov za ta članek pa je začetek prodaje homeopatskih zdravil v nekaterih slovenskih lekarnah.234 V mariborskih lekarnah so na primer zelo ponosni na svojo zadnjo pridobitev, saj nas na vrhu spletne strani pričakata kar dva članka, ki bralca podučita o (ne)smiselnosti homeopatije.

Kaj je homeopatija?

Homeopatija je oblika alternativne medicine. Pred 200 leti jo je predstavil nemški zdravnik Samuel Hahnemann (1755–1843). Temelji na načelu, da se podobno zdravi s podobnim. Če malce poenostavimo, to pomeni, da se strupen kačji pik zdravi s strupom samim. Homeopati poudarjajo, da je pri zdravljenju s homeopatijo potreben šolan oz. izurjen um, saj je treba prepoznati razne odtenke, variacije, modalitete, dinamike in etiologije simptomov bolezni. V nasprotnem primeru zdravljenje ne deluje. Homeopat preuči učinek homeopatskih zdravil na mentalni, čustveni in fizični ravni človeka ter izbere ustrezno homeopatsko zdravilo.5 V proces homeopatskega zdravljenja se ne bomo podrobneje poglabljali, si pa bomo pogledali proces izdelave homeopatskih zdravil.

Priprava homeopatskih zdravil

V homeopatiji se za zdravila uporabljajo minerali, deli rastlin, živalski in človeški produkti in patološki materiali.6 Zdravila pripravijo z redčenjem in pretresanjem. Postopek priprave zdravila se imenuje tudi potenciranje.7 Različna zdravila imajo različno razmerje redčenja zdravilne snovi z alkoholom ali vodo. Razmerje 1:100 pomeni, da je v homeopatskem zdravilu na vsakih 100 enot vode 1 enota zdravila, kar se označi z oznako 1C (C je oznaka za rimsko število 100 – centum). Ko vidimo oznako 6C, to pomeni, da se je proces redčenja 6-krat ponovil, ob vsaki ponovitvi procesa pa se ohrani 1/100 dela mešanice iz prejšnje stopnje. V primeru mešanice 6C se ohrani samo 1 enota originalnega zdravila na 1.000.000.000.000 enot vode (faktor redčenja 1006). V uporabi je še več različnih načinov označevanja redčenja zdravila.8 Homeopati pa pri redčenju ne poznajo meja. Redčijo tudi do stopnje 200C (npr. zdravilo za gripo Oscillococcinum).9 To pomeni, da bi bilo treba zaužiti snovi za 10320 vesolj, da bi v končni substanci te mešanice našli samo 1 molekulo prvotne zdravilne snovi (v tem primeru gre za jetra race).10 Tako visoko redčenje pravzaprav pomeni, da v homeopatskem zdravilu ni več niti enega samega atoma zdravilne snovi in pacient zaužije samo vodo (ali alkohol).

V kemiji poznajo Avogadrovo konstanto, ki pravi, da se pri redčenju v razmerju nad 10012 (C12) ne ohranja več nobena molekula zdravilne snovi.11 To dejstvo priznavajo tudi v Slovenskem homeopatskem društvu. 7

Znanost in placebo efekt

Kako pa homeopatska zdravila delujejo, če v njih ni več niti ene molekule zdravilne snovi? Homeopati trdijo, da voda (oz. druge snovi, ki jih najdemo v končnem homeopatskem zdravilu) hrani informacijo o zdravilu, tudi če ni v njej nobenega atoma prvotnega zdravila.712 Francoski raziskovalec Jacques Benveniste je menil, da je znanstveno potrdil t. i. učinek spomina vode, vendar se je kasneje izkazalo, da se je motil.13 Nasprotno pa več neodvisnih znanstvenih raziskav potrjuje, da gre pri homeopatiji samo za placebo efekt.141516

Znani ameriški čarovnik in skeptik James Randi ponuja vsem, ki bi dokazali (v kontroliranih okoliščinah) pozitiven rezultat homeopatskih zdravil, milijon ameriških dolarjev 17. Leta 2002 je ekipa BBC Horizon na to temo posnela dokumentarni film Homeopathy: The Test, v katerem so znanstveniki neodvisno pokazali, da homeopatskih zdravil ni mogoče ločiti od vode.18 Randi pa je tako obdržal svoj milijon zelencev.

Evropska unija, Slovenija in homeopatija

Članek smo začeli z obvestilom o prodaji homeopatskih zdravil v slovenskih lekarnah. Zakaj pa bi v slovenskih lekarnah prodajali zdravilo, ki nima dokazanega pozitivnega učinka? V tem primeru je (na žalost) krivec Evropska unija. Evropski parlament je leta 1992 izglasoval bizaren zakon, ki za homeopatska zdravila izjemoma ne zahteva strogih znanstvenih preizkusov za prodajo v lekarnah.19 Slovenska zakonodaja pa je se morala v tem primeru poenotiti z evropsko.20 Vendar se naša vlada in zdravniška stroka vseeno pogumno postavljata v bran zdravemu razumu. Slovenija je ena redkih evropskih držav, kjer ni dovoljeno hkratno opravljanje klasične in homeopatske medicine. Če želi zdravnik pri nas prakticirati zdravilstvo in homeopatijo, mora vrniti zdravniško licenco.21 Upajmo, da bo tako tudi ostalo.