Chemtrails v Sloveniji

Chemtrails Slovenija

Ker ni povsem jasno, kaj letala dejansko pršijo, saj uradno ne pršijo ničesar in ker nobena organizacijani vzela vzorcev teh sledi, ne vemo, ali je to pršenje zdravju škodljivo,ali ne.” – www.modronebo.info Tako kot pri vseh teorijah zarote obstaja tudi pri pojavu chemtrails več različic. V tem članku se bomo osredotočili na slovenski vir – spletno stran www.modronebo.info. Naš namen ni kritizirati posameznega avtorja, ampak prikazati napačno sklepanje celotne skupnosti. Na navedeni spletni strani so prevedli dokument ((http://www.modronebo.info/dokumenti/Nebo!.pdf)) iz nemške revije Raum&Zeit ((http://www.modronebo.info/dokumenti/Himmel!.pdf)) kot glavni vir informacij o fenomenu chemtrails. Avtor originalnega članka je Gabriel Stetter.

Kaj so chemtrails?

Po mnenju Stetterja gre pri chemtrails(chemical trails ali kemične sledi) za dobro organiziran skrivni projekt škropljenja nevarne aluminijeve zmesi iz komercialnih in vojaških letal. Posledica je padec zračne temperature za 7 stopinj in ustalitev vlažnosti zraka pri približno 30 %. Efekt  naj bi bil opazen ves teden, nakar se vremenski pogoji stabilizirajo na običajne. Potem pa sledi nov val škropljenja. Kot začetek projekta avtor navede leto 1995.

Vzroki, sodelujoči in posledice

Avtor zatrjuje, da v projektu sodeluje zračno letalstvo ZDA, zveza NATO in tudi nekateri komercialni letalski prevozniki, kot je npr. Boeing. Za zadnjo trditev seveda ne predstavi nobenih dokazov, ampak se sklicuje na subjektivno opažanje vremena ob vojaških akcijah NATA (npr. v Jugoslaviji leta 1999).

Kot glavni vzrok za škropljenje ozračja avtor navaja boj proti podnebnim spremembam. Na tem mestu se lahko takoj vprašamo o smiselnosti zadnje trditve. Vlada ZDA do nedavnega sploh ni obravnavala globalnega segrevanja kot resničnega problema. Spomnimo se, da so ZDA edina (resna) država, ki ni ratificirala Kyotskega sporazuma ((http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Kyoto_Protocol_signatories)). Za podrobnosti nas avtor napoti na patent z naslovom »Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming« iz leta 1991 ((http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=5003186.PN.&OS=PN/5003186&RS=PN/5003186)). Klimatski podatki iz zadnjih dvajsetih let ((http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming)) pa potrjujejo, da se ozračje še naprej segreva. Ob tem lahko takoj pomislimo na dve stvari: prvič, da vloženi patent ne dela tistega, kar trdi, in drugič, da škropljenja sploh ni, saj postopek pravzaprav ne deluje.

Kot posledice chemtrailov avtor navaja domnevne ocene Svetovne zdravstvene organizacije (angl. World Health Organization; kratica WHO) in Centra za nadzor bolezni (angl. Center for Disease Control, kratica CDC) iz ameriške zvezne države Maryland, ki bojda navajata kar 2 milijardi žrtev v času trajanja projekta, ki naj bi skupaj trajal kar 50 let -- od leta 1995 do leta 2045. Pozabi pa omeniti točen dokument ali raziskavo, v kateri naj bi bile omenjene številke tudi uradno zapisane. Podatek namreč pomeni letno kar 40 milijonov smrti kot posledice delovanja chemtrailov. Ker akcija traja že od leta 1995, bi do sedaj po zgornji logiki moralo za posledicami chemtrailov umreti 600 milijonov ljudi. To ni v skladu s tem, da WHO ocenjuje približno 60 milijonov smrti ljudi na leto, pri čemer predstavi tudi podrobno delitev vzrokov za smrt ((http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_causes_of_death_by_rate)).

Neposredni dokazi

Mogoče so zgornji podatki o številu smrti zaradi chemtrailov samo malce pretirani. Bi pa teorijo zagotovo potrdila neodvisna raziskava merjenja delcev v zraku ob pojavu chemtrailov. Avtor se pritoži, da so takšne analize drage in neučinkovite zato, ker se delci hitro razpršijo. Nato pa doda, da je bilo opravljenih več tovrstnih raziskav, ki naj bi potrdile 7-krat višjo vsebnost aluminijevih delcev, kot je to običajno. Seveda pa pozabi zapisati avtorje in naslove takih raziskav. V Sloveniji imamo več raziskovalnih inštitucij ((http://www.ki.si/raziskovalna-podrocja/okolje/)), ki so sposobne potrditi ali zanikati hipotezo povečanih nevarnih delcev v zraku. Zanimivo, da se še noben naš teoretik zarote ni domislil takšne enostavne poti za dokončno potrditev chemtrailov. Ob tem bi zagotovo vzbudil pozornost vse svetovne javnosti. Kaže, da teoretiki zarote raje teoretično špekulirajo s številkami, vojaškimi dokumenti in patenti. So pa zunaj bile opravljene take neodvisne raziskave, ki pa niso pokazale nobenih dramatičnih odstopanj ((http://www.grida.no/climate/ipcc/aviation/031.htm)). Takšnih raziskav pa seveda teoretiki zarote ne morejo navajati kot vir, saj bi šlo za direktno (objektivno) nasprotovanje njihovim (subjektivnim) teorijam.

Dodatni viri:

Avtor naslovne slike: Lars Plougmann